Giới thiệu
Lịch sử hình thành
Hoạt động thiết kế
Dịch vụ NDT
Chế thử - Thực nghiệm
Thương mại & DV kỹ thuật
Các dự án tiêu biểu
Thông tin - Thời sự
Liên kết
Liên lạc
 

Viện khoa học công nghệ tàu thủy là đơn vị nghiên cứu thiết kế chuyên ngành về các phương tiện nổi, có một đội ngũ kỹ sư kinh nghiệm, mọi công việc tính toán và thiết kế, xử lý số liệu được thực hiện trên máy tính.
Viện có kinh nghiệm tổ chức thiết kế, khảo sát và thiết kế hoán cải, lập hồ sơ sửa chữa cho các công trình biển.


Các hoạt động thiết kế chính

  • Thiết kế đóng mới tàu thủy
  • Thiết kế hoán cải, nâng cấp tàu
  • Thiết kế lắp đặt thiết bị
  • Thiết kế ụ nổi phục vụ sửa chữa công trình biển
  • Thiết kế đóng tàu chở dầu
  • Thiết kế đóng tàu cao tốc vỏ bằng hợp kim nhôm
  • Các loại cầu cáp, cầu ngầm
  • Lập hồ sơ giám sát, kiểm tra, thử nghiệm
  • Thiết kế máy công cụ phục vụ các ngành công nghiệp
 

Ngoài năng lực, kinh nghiệm của con người, chúng tôi còn áp dụng các phần mềm chuyên dụng hỗ trợ như sau:

 


Mô hình 3 chiều tàu khách được thiết kế trên autoship

Phần mềm AUTOSHIP

Phần mềm Autoship gồm có 5 môđun :

AUTOSHIP : Dùng để thiết kế vỏ tàu
AUTOHYDRO : Dùng tính tóan các yếu tố thủy động lực học và ổn định tàu
AUTOPOWER : Dùng tính chọn công suất máy và thiết kế chân vịt
AUTOPLATE : Dùng trong khai triển tôn vỏ
AUTOSTRUCTURE : Dùng thiết kế triển khai các cơ cấu

 
Phần mềm triển khai thi công SHIP CONSTRUCTOR

Phần mềm triển khai thi công đóng mới tàu thủy bao gồm nhiều mô đun dùng trong thiết kế triển khai thi công trong nhà máy đóng tàu, phần mềm giúp triển khai các cơ cấu đến mức chi tiết sau đó xuất sang máy cắt CNC để cắt cơ cấu.

 
Thiết kế cơ cấu trong không gian 3d với shipconstructor Thiết kế hệ thống ống 3d trong shipconstructor