Giới thiệu
Lịch sử hình thành
Hoạt động thiết kế
Dịch vụ NDT
Chế thử - Thực nghiệm
Thương mại & DV kỹ thuật
Các dự án tiêu biểu
Thông tin - Thời sự
Liên kết
Liên lạc
 
Sản phẩm dịch vụ NDT Sản phẩm nghiên cứu chế tạo Sản phẩm thiết kế
 
36 Ship's name / Type of survey : Nghia Thanh 05 Periodical 5 year
Shipowner : Hoang An Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the repairing list and diagram draw to replace
Date : 2-2004
35 Ship's name / Type of survey : Hoa Binh 01, Periodical 5 year
Shipowner : Hoa Binh Gasoline Co. Ltd
Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the repairing list and diagram draw to replace
Date : 1-2004
34 Ship's name / Type of survey : Dau Khi 105, Periodical 5 year
Shipowner : Petroleum Technical service Co. Ltd
Description of working : Ultrasonic Testing Welds
Date : 1-2004
33 Ship's name / Type of survey : Hoang Sa, Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Ultrasonic Testing Welds
Date : 12-2003
32 Ship's name / Type of survey : Hoang Sa, Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the repairing list and diagram draw to replace
Date : 12-2003
31 Ship's name / Type of survey : Con Dao 03, Perodical 5 year
Shipowner : Con Dao
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 12-2003
30 Ship's name / Type of survey : Bach Ho, Periodical 5 year
Shipowner : Petroleum Technical service Co. Ltd
Description of working : Ultrasonic Testing Welds
Date : 12-2003
29 Ship's name / Type of survey : FSO "Chi Linh" (150000T), Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the repairing list and diagram draw to replace on Huyndai-Vinashin
Date : 8-2003
28 Ship's name / Type of survey : Tam Dao Jack up, Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Ultrasonic Testing Welds
Date : 8-2003
27 Ship's name / Type of survey : Con Son, Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Ultrasonic Testing Welds
Date : 7-2003
26 Ship's name / Type of survey : Nam Binh 01(500T) Ship, Periodical 5 year
Shipowner : Trans. Gasoline Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 05-2003
25 Ship's name / Type of survey : Đong Phuong 09 (1000T) Ship, Perodical 5 year
Shipowner : Minh Nhat Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 04-2003
24 Ship's name / Type of survey : Haduco (1800T) Ship, Periodical 5 year
Shipowner : Hai Duong Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 03-2003
23 Ship's name / Type of survey : DK 101 (2000T) Ship, Periodical 5 year
Shipowner : Petroleum Technical service Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 02-2003
22 Ship's name / Type of survey : No.3 (1000T) Barge, Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 02-2003
21 Ship's name / Type of survey : No.4 (1000T) Barge, Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 02-2003
20 Ship's name / Type of survey : DK 104 (2000T) Ship, Periodical 5 year
Shipowner : Petroleum Technical service Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 01-2003
19 Ship's name / Type of survey : Nghia Thanh (1000T) ship, Periodical 5 year
Shipowner : Nghia Thanh Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 01-2003
 
Xem trang [ 1 2 ]
 
Sản phẩm dịch vụ NDT Sản phẩm nghiên cứu chế tạo Sản phẩm thiết kế