Giới thiệu
Lịch sử hình thành
Hoạt động thiết kế
Dịch vụ NDT
Chế thử - Thực nghiệm
Thương mại & DV kỹ thuật
Các dự án tiêu biểu
Thông tin - Thời sự
Liên kết
Liên lạc
 
Nhân sự
(Đăng ngày 25/03/2005, 01:05 AM)

Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt nam đã bổ nhiệm ông Bùi Viết Đệ, trưởng phòng kế hoạch vật tư vào chức vụ Phó viện trưởng vào tháng 11/2004

<< Quay lại

Các tin khác:
 + Thay đổi nhân sự
 + Tiếp nhận thành viên mới