Giới thiệu
Lịch sử hình thành
Hoạt động thiết kế
Dịch vụ NDT
Chế thử - Thực nghiệm
Thương mại & DV kỹ thuật
Các dự án tiêu biểu
Thông tin - Thời sự
Liên kết
Liên lạc
 
Thay đổi nhân sự
(Đăng ngày 25/03/2005, 12:57 AM)

Lãnh đạo cao nhất của Viện thôi chức vụ theo qui định của nhà nước về tuổi tác (hiện vẫn công tác trong các công trình nghiên cứu khoa học). Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam kiêm Viện trưởng viện KHCN tàu thủy kể từ ngày 11/11/2004. Tổng giám đốc (Viện trưởng) đang xây dựng Viện ngang tầm các Viện (công ty) thiết kế tiên tiến trong khu vực hiện nay vào năm 2008.

<< Quay lại

Các tin khác:
 + Tiếp nhận thành viên mới