Giới thiệu
Lịch sử hình thành
Hoạt động thiết kế
Dịch vụ NDT
Chế thử - Thực nghiệm
Thương mại & DV kỹ thuật
Các dự án tiêu biểu
Thông tin - Thời sự
Liên kết
Liên lạc
 
Tiếp nhận thành viên mới
(Đăng ngày 24/03/2005, 11:22 PM)

Ngày 18/03/2005 Phân viện KHCN Tàu thủy tại Vũng Tàu đã tiếp nhận 11 thành viên mới vào gia đình của Phân viện. Phân viện đã tổ chức lớp học Hội nhập nhân viên mới vào môi trường làm việc. Các nhân viên mới phần lớn là lực lượng trẻ, đã có 2 bằng đại học hoặc đang theo học cao học, một số chưa có bằng Đại học thứ 2 đang có ý định đăng ký để tiếp tục nâng cao trình độ. Điều làm giám đốc rất hài lòng là các nhân viên mới đã theo kịp phong cách làm việc của cơ quan khi người đầu tiên rời cơ quan vào buổi chiều lúc 17 giờ 15 phút (giờ làm việc kết thúc vào lúc 17 giờ). Phân viện vẫn đang tiếp tục tuyển nhân viên.

<< Quay lại

Các tin khác:
 + Tuyển dụng
 + Nhân sự
 + Thay đổi nhân sự