Giới thiệu
Lịch sử hình thành
Hoạt động thiết kế
Dịch vụ NDT
Chế thử - Thực nghiệm
Thương mại & DV kỹ thuật
Các dự án tiêu biểu
Thông tin - Thời sự
Liên kết
Liên lạc
 
Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam
Website : www.vinashin.com.vn
 
Đăng kiểm DNV - Det Norske Veritas
Website : www.dnv.com
 
Đăng kiểm Việt Nam
Website : www.vr.org.vn
 
Đăng kiểm Mỹ
Website : www.eagle.org
 
Đăng kiểm Nhật Bản
Website : www.classnk.nl
 
Các nhà máy đóng tàu
Website : www.vinashin.com.vn/thanhvien.html