Giới thiệu
Lịch sử hình thành
Hoạt động thiết kế
Dịch vụ NDT
Chế thử - Thực nghiệm
Thương mại & DV kỹ thuật
Phòng thí nghiệm quốc gia
Các dự án đã thực hiện
Thông tin - Thời sự
Liên kết
Liên lạc
   

 

BỂ THỬ MÔ HÌNH TÀU THỦY

Tàu thủy là một tài sản lớn. Tính năng hoạt động và tổng vốn đầu tư của tàu đóng vai trò quyết định mức độ thành công của chủ tàu. Vì vậy công tác thiết kế đóng vai trò rất quan trọng.

Một sản phẩm sau khi hoàn thành không đạt được các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của chủ hàng (nhà Thiết kế) là nỗi đau đầu của các nhà đầu tư. Thậm chí có tàu đóng ra bị nghiêng hoặc sử dụng công suất máy không đạt tối ưu dẫn đến hiệu quả khai thác tàu không cao.

Phòng thí nghiệm - Bể thử mô hình là nơi đưa ra các thí nghiệm trên mô hình tàu thu nhỏ theo yêu cầu của nhà thiết kế nhằm đảm bảo để các thông số kỹ thuật (theo tính toán thiết kế) thành hiện thực khi con tàu được hoàn thành.

 
 

Bể thử mô hình

Đóng mẫu thử
   

Phòng thí nghiệm - Bể thử mô hình hiện nay thực hiện các chức năng sau:

 • Thử sức cản - lực đẩy.
 • Thử nghiệm mô hình dòng theo
  Đo và xử lý các kết quả về dòng theo hướng trục của mô hình vỏ. Các phép đo được thực hiện với việc sử dụng các đầu đo theo công nghệ hiện đại.
 • Thử nghiệm mô hình chân vịt tự do và cụm chân vịt - ống đạo lưu trong nước có mặt thoáng.
  Thử nghiệm mô hình xác định các đặc tính thủy động học của các chân vịt tự do hoặc các chân vịt tự do trong ống đạo lưu trong nước có mặt thoáng.
 • Thử nghiệm các đặc tính thủy động của chân vịt tự do và cụm chân vịt - ống đạo lưu trong nước có mặt thoáng dùng để dự báo lực đẩy.
 • Thử nghiệm các đặc tính đi biển.
  Thử nghiệm mô hình tàu và công trình biển di động về đặc tính đi biển: dao động (motion) và sức cản trên sóng đối đầu với tốc độ tiến, lắc trên sóng ngang và sự triệt tiêu lắc trên nước tĩnh.
 • Thử nghiệm mô hình chân vịt trong ống sủi bọt.
  Xác định các giá trị thông số làm việc của mô hình chân vịt trên cơ sở kết quả thử nghiệm lực đẩy và bố trí mô hình trong ống sủi bọt để thử nghiệm mô hình chân vịt;
 • Thử nghiệm công trình biển di động.