TIẾNG VIỆT ENGLISH
 
Giới thiệu SSTI
Liên kết
Liên lạc
   
Thông tin - Thời sự
 
Tuyển dụng. Tuyên dụng kỹ sư hàng hải...   Chi tiết>>
Nhân sự. Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt...   Chi tiết>>
Thay đổi nhân sự. Lãnh đạo cao nhất   Chi tiết>>
Tiếp nhận thành viên mới. Phân viện KHCN Tàu thủy tại Vũng Tàu đã tiếp nhận   Chi tiết>>
   
Thương mại & DV kỹ thuật
Phòng thí nghiệm quốc gia
Các dự án tiêu biểu
Hoạt động thiết kế
Dịch vụ NDT
Chế thử - Thực nghiệm